Rejestracja: 58 683-76-63  Administracja: 58 683-76-44

Nasi specjaliści czekają na Ciebie!

Nad zdrowiem Naszych pacjentów czuwa zespół wyspecjalizowanych lekarzy i pielęgniarek, których celem jest zabezpieczenie wszystkim pacjentom fachowej opieki oraz poczucie bezpieczeństwa. NZOZ „ Lech-Med ” wpisany do Rejestru Wojewody pod nr. 000000011665. Dział Medyczny prowadzimy od 2000 roku. Przedmiotem działania NZOZ-u są świadczenia medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowia i rehabilitacji leczniczej. Funkcjonujemy w oparciu o kontrakt z NFZ, co sprawia, że większość z oferowanych usług jest bezpłatna.

 

Zakres usług

Podstawowa opieka zdrowotna

Diagnostyka laboratoryjna

Badania kierowców kat. B

Badania na broń

 

Nasi lekarze

Lek. Med. Beata Dąbrowska

Specjalista Medycyny rodzinnej

Lek. Med. Anna Makarowska

Specjalista Medycyny rodzinnej , Pediatra

Lek. Med. Andrzej Nawrot

Lekarz Medycyny

Lek. Med. Leszek Nawrot

Specjalista Reumatolog, Internista

 

Cennik zabiegów

Nazwa zabiegu Koszt
 Porada lekarska  80,00
 Krioterapia miejscowa 10,00 
 Elektroterapia ( prądy lecznicze ) 10,00 
 Jonoforeza 12,00 
 Elektrostymulacja punktowa 12,00 
 Sollux, Bioptron 6,00 
 Ultradźwięki, fonoforeza 12,00 
 Laser - punktowo 12,00 
 Laser - skaner 8,00 
 Terapuls 10,00 
 Pole magnetyczne 10,00 
 Fala uderzeniowa NOWOŚĆ! 60,00 
 Okłady borowinowe 9,00 
 Masaż wirowy kk. górnych 10,00 
 Masaż wirowy kk. dolnych 15,00 
 Masaż ręczny całego kręgosłupa (ok. 25 min.) 40,00 
 Masaż ręczny odcinkowy (ok. 15 min.) 25,00 
 Masaż ręczny limfatyczny 30,00 
 Masaż pneumatyczny 10,00 

Ćwiczenia w odciążeniu, ćwiczenia 

ogólno usprawniające, 

na przyrządach

 15,00

 Ćwiczenia indywidualne z terapeutą

( ok. 30 min.)

40,00 

 Ćwiczenia indywidualne z terapeutą

(jednorazowo)

50,00 
 Kinezjotaping – aplikacja 20,00 
 Akupunktura 80,00 
 

Rehabilitacja

W ramach NFZ:

 

Skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej oraz na zabiegi wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne powinno zawierać:

1) pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ;

2) imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) rozpoznanie w języku polskim;

4) kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10;

5) opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację;

6) choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji;

7) zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu;

8) pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

 

 

Prywatnie:

 

Pakiet nasz pacjent odzyska sprawność

Pakiet stop bólowi kręgosłupa

Pakiet przywróć sprawność kończynom

 

Kontakt

Lech-Med Rusocin

Rataja 8, 83-031 Rusocin

Rejestracja: 58 683-76-63  Administracja: 58 683-76-44