Rejestracja: 58 683-76-63  

Administracja: 58 683-76-44

Rusocin

Poradnia dla doros?ych

 • lek. med. Beata D?browska specjalista medycyny rodzinnej,
 • lek.med.Andrzej Nawrot lekarz medycyny,
 • lek. med. Leszek Nawrot specjalista reumatolog, internista

 

Poradnia dla dzieci

 • lek.med. Teresa He?miniak- Chudzi?ska - pediatra specjalista neonatolog

 

Gabinet zabiegowy

 • poniedzia?ek 8:00-18:00
 • wtorek 9:30-18:00
 • ?roda  8:00-18:00
 • czwartek 8:00-18:00
 • pi?tek 9:30-18:00

 

Laboratorium

 • Wtorek 8:00-9:00
 • Pi?tek 8:00-9:00

Gabinet EKG

 • poniedzia?ek 8:00-18:00
 • wtorek 9:30-18:00
 • ?roda  8:00-18:00
 • czwartek 8:00-18:00
 • pi?tek 9:30-18:00

 

Opieka medyczna w nocy i ?wi?ta

Od 1 pa?dziernika 2017 r. ?wiadczenia nocnej i ?wi?tecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta na obszarze Powiatu Gda?skiego realizowane b?d? przez Samodzielne publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gda?skim

 

Dane adresowe

Poradnia Nocnej i ?wi?tecznej Opieki Zdrowotnej ul. Prof. Mariana Raciborskiego 2A 83-000 Pruszcz Gda?ski

Rejestracja i wizyty domowe: tel. 58 773 30 31

 

 michael kors tasche sale
 

Kontakt

Lech-Med Rusocin

Rataja 8, 83-031 Rusocin

Rejestracja: 58 683-76-63  

Administracja: 58 683-76-44